Välkommen till Terjärv jaktförenings hemsida

Skjutning på Terjärv skjutbana är förbjuden på söndagar.

Meddelanden
Terjärv Jaktförening R.F. Årsmöte to 31.1.2019 kl. 19.00 vid Marinas. Stadgeenliga ärenden. Styrelsen