Välkommen till Terjärv jaktförenings hemsida

Skjutning på Terjärv skjutbana är förbjuden på söndagar.

Meddelanden
Årsmöte 10.3 Kl 19.00 vid Marinas Stadgeenliga ärenden. Välkommen! Jaktkorten för 2022 kommer att skickas via epost i så stor utsträckning som möjligt.
Ifall du vill ha ditt jaktkort via epost meddela din adress till terjarvjf@gmail.com /Styrelsen Prov Skjutning på skjutbanan enligt följande: Måndagar 17.00 – 20.00 Torsdagar 17.00 – 20.00 Lördagar 14.00 – 16.00 Skjutning på Terjärv skjutbana är förbjuden på söndagar. Inget lerduveskytte tillåtet! Samla tomhylsor i plåttunnan samt pafflådor i sopkärlet!