Välkommen till Terjärv jaktförenings hemsida

Skjutning på Terjärv skjutbana är förbjuden på söndagar.

Meddelanden
Prov Skjutning på skjutbanan enligt följande: Skjutning förbjuden fram till midsommar Måndagar 17.00 – 20.00 Torsdagar 17.00 – 20.00 Lördagar 14.00 – 16.00 Skjutning på Terjärv skjutbana är förbjuden på söndagar. Inget lerduveskytte tillåtet! Samla tomhylsor i plåttunnan samt pafflådor i sopkärlet!