Välkommen till Terjärv jaktförenings hemsida

Skjutning på Terjärv skjutbana är förbjuden på söndagar.

Meddelanden
Älghundsprov på söndag 16.12 provområden: markjärv,finnsjön,djuplandsbacka.