Välkommen till Terjärv jaktförenings hemsida

Skjutning på Terjärv skjutbana är förbjuden på söndagar.

Meddelanden
Minns att lämna in fångstlistorna i postlådan vid blomsterhandeln eller som bild via mail till terjarvjf@gmail.com