Styrelsen för perioder på tre år. Suppleanter
Andreas Timmerbacka ordf. tel.050 355 2846 (Mikael Wistbacka)
Joacim Kaitajärvi sekr. tel.040 517 3023 (T Forsen)
Mika Bredbacka (J.O Högnabba)
Valter Bodbacka (D Forsbacka)
Johnny Duvnäs (Tom Kolam)
Jonatan From (Mats Kaitajärvi)
Sektionsmedlemmar


Viltvård:
Arto Pitkäaho ordf. Tel. 040 523 2213
Henry Duvnäs, Jan-Anders Kaitajärvi, Tony Enlund och Jami Huusko.

Kennel:
Tom Österbacka tel.050 557 4456
Mats Kaitajärvi, Daniel Forsbacka, Jan Sandvik, Mattias Forsbacka och Tony Enlund.

Skytte:
Mats Kaitajärvi ordf tel.044 565 9702
Jonathan From, Johnny Duvnäs, Mika Bredbacka, Rasmus Mäki-Fränti.
Som ansvars person på Terjärv skjutbana valdes Mats Kaitajärvi.

Representant i Karlebynejdens jaktvårdsföreningstyrelse:
Joacim Kaitajärvi, suppleant Tom Kolam.

Jaktövervakare:
Victor Bodbacka Tel. 040 760 1348

Dagskortförsäljare:
Jan-Anders Kaitajärvi, Bruce Forsbacka, Jan Sandvik samt Pontus Svartsjö.

Älgjaktsledare
Mika Bredbacka Tel.050 599 3956

Vitsvanshjortsjaktledare
Jonathan From Tel.050 521 3812

Rådjursjakt fällningsanmälan
Henrik Knutar Tel.050 527 4206